Home TRANSPORTATIONSAEC กำลังไปได้สวย! กัมพูชาเร่งผลักดันนโยบายรถยนต์ไฟฟ้า ผ่านมา 5 เดือน มีจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมากกว่า 800%