Home TRANSPORTATIONSAEC ‘เมียนมา’ ประสบปัญหาค่าขนส่งสินค้าพุ่ง สาเหตุรถบรรทุกระยะสั้นเพิ่มขึ้นจากการขาดแคลนรถบรรทุกจีน