Home TRANSPORTATIONSAEC สิงคโปร์พัฒนาเมกะโปรเจกต์ ‘ท่าเรือ Tuas’ สู่ศูนย์กลางการขนส่งทางเรือที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในโลก