Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC อีอีซี ลงนามความร่วมมือกับธนาคารญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่อีอีซี