Home TT NEWSข่าวประชาสัมพันธ์ กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนพระราม 2 เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางยกระดับ เริ่ม 1 ส.ค.นี้