Home TRANSPORTATIONSคมนาคม คืบหน้า!! “เจ้าท่า” จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชแล้ว 4.2 แสนตัน คาดเคลียร์แม่น้ำสายหลักท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเสร็จ ก.ย. 66