Home TT NEWS สถาบัน IMD ร่วมกับมูลนิธิ Hintech เผยรายงานการจัดอันดับดัชนีการค้าที่ยั่งยืนของเขตเศรษฐกิจ 30 แห่งทั่วโลก