Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC มณฑลยูนนานเปิดตัว ‘ใบส่งสินค้าชุดเดียว’ ระบบการขนส่งสินค้ารูปแบบใหม่ของจีน-เมียนมา เอื้อประโยชน์การค้าชายแดน