Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC “ซีเจโลจิสติคส์”เบอร์หนึ่งขนส่งแดนกิมจิ บุกไทยเต็มสูบ ตั้งเป้าผงาดผู้นำในไทย ปี63