Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC ท่าเรือพี่น้อง! ท่าเรือเซี่ยเหมินและท่าเรือแหลมฉบัง ลงนาม MOU จับมือส่งเสริมบทบาทท่าเรือชั้นนำระดับโลก