Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC พิษจากคว่ำบาตร! ‘คอนเทนเนอร์หลายพันตู้’ ที่ส่งไปรัสเซียตกค้างเนื่องจากถูกระงับการปล่อยสินค้า