Home TRANS SOCIETYล้วงตับขนส่ง ‘มนต์ทรานสปอร์ต’ เตรียมแผนซื้อหัวลาก EV ล็อตใหญ่ ‘NEX’ ชวนวิ่งขนส่งสินค้าบนถนนจริง