Home TT COVERExclusive เปิดวิสัยทัศน์‘แม่ทัพฝ่ายขายหญิง’คนใหม่สแกนเนีย“ดวงใจ พงศ์ประเทืองสุข”ผู้หลงรักศิลปะงานขาย