Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC 4 องค์กรรัฐ-เอกชน ร่วมผลักดันอุตฯ ขนส่งและโลจิสติกส์สุดตัว หวังผลิต “รถ-ราง-เรือ” สมัยใหม่ สู่ตลาดไทยและส่งออก