Home TRANSPORTATIONSคมนาคม กทพ.เร่งเครื่องทางด่วนสายใหม่ “เชื่อมต่อบูรพาวิถี-เลี่ยงเมืองชลบุรี” หวังแก้ปัญหาจราจร-รับ EEC