Home TRANSPORTATIONSคมนาคม ศักดิ์สยาม ประชุมความคืบหน้าโครงการรถไฟไทย ลาว และจีน มอบ Team Thailand ทำแผนเชื่อมต่อการขนส่งระบบรางในภูมิภาค