Home TT NEWSข่าวประชาสัมพันธ์ ทช. เตรียมความพร้อมเปิดใช้สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ สาย ชม.3035 เชื่อมเชียงใหม่ – อ.จอมทอง พฤษภาคม 2563 นี้