Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC ห้ามสิบล้อวิ่งในกรุงเทพช่วงกลางวัน
วิ่งได้เฉพาะช่วงเที่ยงคืนถึงตีสี่เท่านั้น