Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC “กนอ.” นำ 18 เอกชนลงท่าเรือฯมาบตาพุดระยะที่ 3 โชว์ศักยภาพพื้นที่ทำข้อเสนอชิงโปรเจ็ครัฐ