Home TRANSPORTATIONSOn The Road วิ่งฉิว! กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนสาย ข9, ค3 ผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย – ท้ายเหมือง จ.พังงา เสร็จแล้ว