Home TRANSPORTATIONSคมนาคม กรมเจ้าท่า เร่งขุดลอกร่องน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ 6 แห่ง แก้ปัญหาน้ำหลาก-น้ำท่วม