Home TT NEWS โอกาสจากคว่ำบาตร ‘ตุรกี’ ส่งออกสินค้าไปตลาดรัสเซียเพิ่มขึ้น ส่วนสินค้าส่งออกจากไทยหดตัวต่อเนื่อง