Home TT NEWS ออสเตรเลีย สั่งห้ามซื้อรถยนต์น้ำมันเชื้อเพลิง เดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายในปี 2578