Home TT NEWS สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าฯ ร่วมกับ กฟผ. และ ม.เกษตรฯ จัดงานเเข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฯ ครั้งที่ 2 มุ่งพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม