Home TRANSPORTATIONSAEC ทุนยักษ์ใหญ่แห่ลงทุน ‘เวียดนาม’ สู่ฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์ของโลก