Home TRANSPORTATIONSคมนาคม ศักดิ์สยาม ให้ทูตเวียดนาม เข้าพบหารือด้านคมคมนาคมขนส่ง สร้างโอกาสการค้า-ลงทุนสองประเทศ