Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC มิติใหม่ขนส่งทางอากาศ! ญี่ปุ่นเตรียมคลายข้อบังคับการใช้ ‘โดรนขนส่งสินค้า’ ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ พื้นที่ห่างไกล