Home TRANSPORTATIONSคมนาคม เปิดแล้ว!สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 เสริมศักยภาพการเดินทาง-ขนส่งสินค้าชายแดน