Home TRANS PRODUCTBest Product จีนเปิดตัว ‘รถบัสปัญญาประดิษฐ์’ ‘คุยโต้ตอบ-สแกนมือจ่ายเงิน’
error: ติดต่อทีมงานเพื่อขอข่าว