Home TRANSPORTATIONSคมนาคม รฟม. ซาวเสียงคนเชียงใหม่ สร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)