Home TRANSPORTATIONSคมนาคม คมนาคม สั่งการกรมทางหลวงชนบท เตรียมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่บูรณาการดับไฟป่า