Home TT NEWSข่าวประชาสัมพันธ์ “ฮัทชิสัน”เปิดท่าเทียบเรือชุด D โชว์เทคโนโลยีควบคุมปั้นจั่นระยะไกลแห่งแรกในไทย