Home TRANSPORTATIONSLOGISTIC กบอ. ถกความคืบหน้า 3 โครงการอีอีซี ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล การแพทย์ชั้นสูง และอากาศยานไร้คนขับ