Home TT NEWSฟ้องท่านเปา สถาบันยานยนต์ จับมือ ทียูวี ไรน์แลนด์ (ประเทศไทย) ร่วมพัฒนามาตรฐานการทดสอบยานยนต์และแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า