Home TRANSPORTATIONSคมนาคม ทล.เดินหน้าโครงการสำรวจออกแบบทางเลี่ยงเมืองอำนาจฯด้านตะวันตก คาดเริ่มก่อสร้างปีงบ 67