Home TT NEWSข่าวประชาสัมพันธ์ บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดบริการเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ตราด และสมุย-ภูเก็ต