Home TT NEWSฟ้องท่านเปา การรถไฟฯ-เครือซีพี และศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ร่วมติดตั้ง “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศระดับเมือง