Home TRANSPORTATIONSคมนาคม การรถไฟฯ ชี้แจงกรณี พื้นที่บริเวณมักกะสัน ยืนยันทำเพื่อประโยชน์ของประเทศและองค์กร