Home TRANS PRODUCTTrans Innovation ‘โอเนียน โมบิลิตี้’เผยโฉมสามล้อไฟฟ้านำร่องวิ่งขนส่งสินค้าผ่านแอปฯเซเว่น-เดลิเวอรีในกทม.