Home TRANS SOCIETYรอบรั้วขนส่ง “ไทยสมายล์”ขานรับนโยบายรัฐ‘ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์’กลับมาให้บริการเส้นทางภูเก็ต-ฮ่องกง เริ่ม 2 ก.ค.นี้