Home TT NEWSฟ้องท่านเปา “รถบัส-รถบรรทุก” ติด GPS ครบถ้วน 4.4 แสนคัน ขนส่ง-ธปท. MOU สร้างฐานข้อมูล Big data หวังพัฒนาขนส่งทางถนนประเทศ