Home TT NEWSข่าวประชาสัมพันธ์ กทพ.แจ้งปิดช่องด่านเก็บเงินพระราม 3 เป็นครั้งคราว เพื่อติดตั้งคานรองรับพื้นสะพานรูปกล่อง